Publicacions/Publicaciones

A continuación publicaciones relacionadas con el fomento de la investigación por parte de alumnado de Secundaria

TESIS DOCTORAL

2013 (memòria i annex)

Anàlisis del procés de realització i tutorització desl treballs d’investigació a Secundària: propostes didàctiques per millorar la competència en recerca de l’alumnat

IMG_20130621_100901(5)El present treball tracta de mostrar, descriure i analitzar aspectes que el professorat hauríem de tenir present en ensenyar l’alumnat de secundària a aplicar processos d’investigació, des de com comptar amb la seva motivació per iniciar un treball de recerca fins arribar a la comunicació pública dels resultats obtinguts.

Els aspectes en què hem incidit especialment són: tenir present la idea inicial que tenen els alumnes en iniciar el seu treball d’investigació sobre què significa ciència i activitat científica, tenir present les dificultats que es van trobant en el camí, donar oportunitats per aplicar habilitats pròpies de la investigació, comptar amb la importància de l’avaluació, l’autoavaluació i l’avaluació entre iguals, i tenir present les emocions que es manifesten d’una manera o altra al llarg de tot el procés.

Pretenem analitzar i valorar, la idoneïtat i interès de les opcions didàctiques en les que hem incidit, concretament en la importància del treball cooperatiu i el tractament de l’avaluació, així com la gradació de les habilitats investigadores al llarg de l’ESO, que hem anant incorporant des de l’òptica de la recerca-acció des del curs 2001-02, fins l’actualitat.

Les conclusions a les que arribem són producte d’una revisió documental i d’una anàlisi de dades procedents, per una part d’alumnat nostre, que hem tingut al llarg de tota la secundària i el batxillerat durant els anys 2001-2011, així com d’altres alumnes amb els quals d’una manera o altra hem tingut relació. I per altra part, de professorat, tant de companys de feina com d’altres amb els quals hem tingut relació en cursos de formació i en diferents trobades de comunicació de treballs d’investigació.

LLIBRES/LIBROS

Fer recerca a Secundària: Un repte per a l’alumnat i per al professorat

cacheimage-phpEditorial: Associació de Mestres Rosa Sensat

Referència: 501760   ISBN: 9788494148286

Autors: María del Pilar Menoyo Díaz

Col·lecció: Premis, 10

Pàgines: 208

Pes: 380 gr.

2014 (premi Marta Mata de pedagogia 2013)

Si volem una educació per a tota la població, que accepti les diferències i que aprofiti la diversitat com una oportunitat per promoure l’aprenentatge, haurem de portat a terme pràctiques educatives per estimular la creativitat, la gestió de la informació i la comunicació de resultats. Una pràctica educativa en aquesta línia és fomentar la realització de treballs de recerca per part del alumnes sense exclusió des de primer d’ESO

Comprar aquí

2016  (traducción al castellano)

La Realización de trabajos de investigación: Un reto para el alumnado y el profesorado de Secundaria

3f9f09dddf6fb3c3b045b58a06be5d53Editorial: Octaedro

Ref. 0-10567 ISBN 978-84-9921-802-1

Comprar aquí

Está estructurado en 6 apartados:

Introducción

Justificación: ¿Por qué fomentar la realización de trabajos de investigación desde primero de ESO?

Estado de la cuestión: Las dificultades que supone la realización y la tutorización de trabajos de investigación

Marco de actuación: Propuestas para iniciar al alumnado en la realización de trabajos de investigación en Secundaria

Valoración de la experiencia: Aprendizaje y reconocimiento

Bibliografía

ARTICLES/ARTÍCULOS

Menoyo Díaz, M. del P. (2003) ¿Qué ideas tiene el alumnado de primer ciclo de ESO sobre la célula y el trabajo de investigación? Revista Aula de Innovación Educativa n. 127, 30-34, ISSN 1131-995X  y en Planificación didáctica (2004)  Editorial Graó, 107-113

El efectuar pruebas de ideas previas iniciales, conlleva el escoger aspectos esenciales que tengan relevancia para la adquisición de conceptos o destrezas necesarias para construir los modelso correspondientes a cada disciplina a lo largo de la escolarización.

Menoyo Díaz, M. del P. (2009) Iniciar al alumnado en los trabajos de investigación: una oportunidad para fomentar la competencia investigativa desde primero de ESO Revista Aula de Innovación Educativa n. 182, 67-73 ISSN: 1131-995X

Consideramos de gran importancia y una necesidad incorporar los trabajos de investigación a todo el alumnado en la etapa obligatoria. Es el marco propicio para que el alumnado aplique sus competencias comunicativas, metodológicas, personales y sociales, para que sea capaz de aprender a pensar y comunicar, a ser y actuar de manera autónoma, a descubrir y tener iniciativa, así como a colaborar y trabajar cooperativamente.

Menoyo Díaz, M. del P. (2010) ¡Yo me apunto a hacer trabajos de investigación!: La voz del profesorado y del alumnado Revista Aula de Innovación Educativa n. 195, 56-62 ISSN: 1131-995X

Es evidente que ayudar y guiar a nuestro alumnado en la realización de trabajos de investigación no es fácil, es costoso y supone un tiempo personal importante; aun así, seguimos acompañando a nuestro alumnado en su camino como jóvenes investigadores. ¿Qué es lo que nos hace seguir? ¿Cómo creemos que inculcamos nuestro entusiasmo? ¿Qué opina nuestro alumnado al respeto?

actas de matemáticas 2016

2016: Aprendre a investigar i a comunicar a l’ESO i al Batxillerat des de la mirada matemàtica de la realitat: Experiència portada a terme a l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona

artículo hacer ciencia

2017: Hacer ciencia para comunicar ciencia desde 1º de ESO: Aprender a pensar, leer, realizar, hablar y escribir ciencia

captura de pantalla de Enseñar a investigar en Secundaria en el marco de los ODS

2020 Enseñar a investigar en la etapa de Secundaria en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

investigar coronavirus publicación

2020 Investigar en tiempos de COVID_19: la utilización de formularios en las redes sociales, un modelo para Secundaria

la acción transformadora para blog

2020 La acción transformadora de los trabajos de investigación para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: Estudio de las letras de las canciones de reguetón en el marco de la igualdad de género en una actividad extraescolar

momentos de crisis momentos de oportunidad

2020 Momentos de crisis, momentos de oportunidad para repensar la educación que queremos para la etapa de Secundaria

msel- educar la mirada científica

2020 Educar la mirada científica del alumnado de secundaria en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, educar para una ciudadana global en un momento de cambio educativo

A continuación publicaciones relacionadas con el tratamiento de la evaluación y el tratamiento de la lengua en situación de aprendizaje en la etapa de Secundaria

ARTICLES/ARTÍCULOS

Menoyo Díaz, M. del P. (1995) La evaluación formativa como instrumento de atención a la diversidad: Una experiencia en Secundaria Revista Alambique n. 4 ISSN: 1133-9810

Domínguez, M.; Elena, J.; Ibáñez, V.E.; Mañas, A. Martínez, C.; Menoyo, M. del P. y Raventós, D. (1995) Transversalidad en una unidad didáctica: La plaza de las Glorias Catalanas. Revista UNO n. 6 ISSN:1135-6308

Menoyo, M. del P. Domínguez, M. Ibáñez, V.E. y Martínez, C. (1997) L’ús de la llengua en situació d’aprenentage: Diferents experiències portades a terme des de l’àrea de Ciències. Revista Guix n. 231 ISSN: 02138581

Domínguez, M.; Elena, J.; Ibáñez, V.E.; Mañas, A. Martínez, C.; Menoyo, M. del P. y Raventós, D. (1997) La plaça de les Glòries i el Sistema mètric decimal. Barcelona Educació maig-juny 1997

Menoyo Díaz, M. del P. (1999) El contrato didáctico o pedagógico: Los pactos Revista Aula n. 83 ISSN1131-995X. Publicado también en el libro Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender a la diversidad v8 colección Claves para la Innovación Educativa ISBN 84-78272344

Menoyo Díaz, M. del P. (1999) La utilizació de diferents instruments d’avaluació en el seguiment de l’alumnat Revista Guix n. 260 ISSN: 0213-8581

Menoyo Díaz, M. del P. (1999) L’ús de la llengua en una seqüència d’un crèdit variable de l’àrea de Ciències Revista Guix n. 251 ISSN: 02138581

Menoyo M. del P. y Morist, C. (2000) El contrato didáctico en un caso de alumnado con deficiencias auditivas Revista Aula n. 90 ISSN:1131-995X

Domínguez, M.; Ibáñez, V.E. ; Mañas, A.; Martínez, C.; Menoyo M. del P. y Raventós, D. (2001) La evaluación formadora Temático n 2 de Escuela Española Evaluación para aprender pp 17-19

Menoyo Díaz, M. del P. (2002) La responsabilitat compartida: El contracte didàctic Revista Guix n. 282 ISSN:0213-8581

Menoyo Díaz, M. del P. (2008). El uso de los foros virtuales en Secundaria. Revista UNO n. 48 pp 101-112

A continuación materiales didácticos para la etapa de Secundaria: Libros de texto, guías y créditos

LLIBRES/LIBROS_GUIES/GUIAS

Menoyo, M. del P. y Peñalver, E. (1994) El problema dels problemes. Crèdit variable de matemàtiques. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament direcció general d’Ordenació educativa.

Domínguez, M.; Elena, J.; Ibáñez, V.E.; Mañas, A. Martínez, C.; Menoyo, M. del P. y Raventós, D. (1994) La plaça de les Glòries Catalanes i la determinació de la longitud del metre. Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Domínguez, M. y Menoyo, M. del P. (1995) Fent Ciències per Montjuïc. Premis Barcelona a l’Escola

Menoyo Díaz, M. del P. y Peñalver Ester (1996) Resolució de problemes. Editorial Columna. Colleccció Crèdits

Domínguez, M. Cámara, J. y Menoyo, M. del P. (1997) Atrapats en ambre Guia didàctica d’exposició pel Museu de la Ciència. Fundació La Caixa

Domínguez, M. Cámara, J. y Menoyo, M. del P. (2001) Fauna amenaçada Guía didàctica d’exposició pel Museu de la Ciència. Fundació La Caixa

Ibáñez, V.E. y Menoyo, M. del P. (2002) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Hermes Editora General

Costa, M.; Couso, D.; De Manuel, J.; Grau, R.; Masalles, J.; Menoyo, M. del P. i Simón, M. (2012)  El camí de l’energia: Contextos d’aprenentage a Secundària. Dossiers 74. Rosa Sensat

A continuación comunicaciones en jornadas, simposiums y congresos

LLIBRES D’ACTES/LIBROS DE ACTAS

Cámara, J. y Menoyo, M. del P. (1992) Traiem suc suc de les hamburgueses. Llibre d’actes del 3r Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències Naturals. Girona, 24, 25, 26 i 27 de març

Cámara, J. y Menoyo, M. del P. (1992) Estudi de com els alumnes  s’orienten, situen i interpreten mapes. Llibre d’actes del 3r Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències Naturals. Girona 24, 25, 26 i 27 de març

Menoyo-Díaz, M. del P. (1993) La diagnosi com  aeina del tractament de la diversitat, en el marc de l’avaluació formadora Llibre d’actes de la 5a trobada Europea de didàctica de la Biologia. Barcelona 3, 4 i 5 de març

Menoyo, M. del P. y Peñalver, E. (1994) El problema dels problemes. LLibre d’actes de les 2es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques. Reus

Menoyo, M. del P. y Peñalver, E. (1997) Una única pregunta i més d’una resposta. LLibre d’actes de les 3es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques. Reus 13, 14 i 15 novembre

Menoyo-Díaz, M. del P. (1997) El contracte didàctic i les reflexions: Unes eines didàctiques per afovorir l’autoregulació dels aprenentatges LLibre d’actes de les 3es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques. Reus 13, 14 i 15 novembre

Menoyo-Díaz, M. del P. (2016) Aprendre a investigar i a comunicar a l’ESO i al Batxillerat des de la mirada matemàtica de la realitat: Experiència portada a terme a l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona   Llibre d’actes C2EM. Barcelona 11,12 i 13 de juliol.

Menoyo-Díaz, M del P. (2018) Les eleccions: Punt de partida per fer recerca a Secundaria p.131-152  Llibre d’actes IICongrés CTEM. Burjassot (Valencia) 9 i 10 de novembre  https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/va/ii-congres-ctem/

Menoyo-Díaz, M del P. (2018) “Disseny de barrets geomètrics: Proposta de treball i avaluació cooperativa”p 341-360 Llibre d’actes IICongrés CTEM. Burjassot (Valencia) 9 i 10 de novembre  https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/va/ii-congres-ctem/